Úvod

Úvod

Naše společnost je dceřinou společností firmy sfm medical devices GmbH. Již více než 20 let se zabýváme montáží a balením zdravotnických a farmaceutických výrobků pro jedno použití, převážně výrobků s ocelovou kanylou. Ročně expedujeme více než 125 tun hotových, většinou balených výrobků. Kromě zdravotnických prostředků vyrábíme rovněž veterinární jehly s čipem včetně příslušenství.

Těžištěm naší hlavní působnosti je anesteziologie, neurologie, kardiologie a onkologie.

V naší společnosti s provozem v Praze 9 – Satalicích pracuje více než 100 zaměstnanců. Firma je certifikovaná dle ISO 13485:2003 a vyrábí na 900 m2 plochy čistých prostorů splňujících podmínky ISO 14644-1 s třídou čistoty 8.

Naše odbornost spočívá v realizaci jednotlivých řešení pro všechny otázky týkající se montáže a balení zdravotnických prostředků s ocelovou jehlou. V rámci komplexnosti služeb zajišťujeme ETO-sterilizaci hotových výrobků a dopravu.

 

 

Hodnocení ČEKIA Stability Award

Hodnocení ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci a to včetně predikce budoucího rizika.

Výstupem hodnotícího modelu je známka na desetistupňové škále, kde tři nejlepší možná hodnocení jsou AAA, AA, resp. A. Hodnocení bude každoročně aktualizováno a jeho výsledky pravidelně vyhlašovány.

aaa_lezato_mutace aaa_lezato_2013 aaa_2014-nalezato
aaa_2015_nalezato aaa_2016

Hodnocení AAA

Stabilní společnosti, vysoká pravděpodobnost spolehlivého plnění závazků z obchodního styku, vysoká pravděpodobnost návratnosti investic, nízké úvěrové riziko, minimální riziko úpadku.


 

Novinky

Změna názvu firmy
Od 1.1.2014 se mění jméno firmy SaFeMed, spol. s r.o. na
safemed medical devices s.r.o.
Prosíme o používání tohoto jména v obchodní korespondenci.

 safemed_logo_male

 

 

MD&M MINNEAPOLIS, USA

21. - 22. listopadu 2016
Naše mateřská  firma
sfm medical devices GmbH
se na této výstavě prezentuje jako OEM-dodavatel svým zákazníkům a dalším zájemcům.
sfm vystavuje ve stánku 2451

 mdm_minneapolis