Úvod Kontakty

Ochrana osobních údajů

Ochrana dat - přehled

 

Obecně

V následujícím textu je přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními daty, když navštívíte naše webové stránky nebo nám je poskytnete, když nás kontaktujete. Osobní data jsou všechny údaje, podle kterých může být Vaše osoba identifikována. Podrobné informace o ochraně osobních dat jsou níže uvedeny v našich zásadách o ochraně osobních dat.

 

1. Shromažďování dat na našich webových stránkách

 

Jak Vaše data získáme ?
Některá data získáme, když nám je poskytnete osobně, písemně nebo elektronicky. To mohou být například data, která napíšete do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky naším IT systémem, když navštívíte naše webové stránky. Jedná se především o technická data, jako je Váš internetový prohlížeč, operační systém nebo kdy jste naše stránky navštívili. Tato data jsou shromažďována automaticky, ihned když vstoupíte na naše stránky.

 

K čemu Vaše data použijeme ?
Část dat využijeme k tomu, aby naše webové stránky bezchybně fungovaly. Další data mohou být použita k analýze, jak naše stránky využíváte.

 

Jaká práva máte ohledně Vašich dat ?
Máte vždy právo požadovat bezplatně informace o uložených datech, jejich původu, příjemcích a účelu jejich sběru. Kromě toho máte právo požadovat, aby byla data opravena, zablokována nebo vymazána. Pokud máte další otázky týkající se ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v kontaktech. Můžete také samozřejmě podat stížnost příslušným regulačním orgánům.

 

 

2. Obecné informace a povinné informace

 

Ochrana dat a Vaše práva jako postižené osoby

Ochranu Vašich osobních údajů bereme v naší společnosti velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a zacházíme s nimi v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
Společnost safemed medical devices s.r.o. shromažďuje, ukládá nebo zpracovává data výhradně pro účely vlastního podnikání.

Pokud použijete tento web nebo nás kontaktujete osobně, písemně nebo elektronicky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

V podstatě ukládáme kontaktní a adresní údaje.

Upozorňujeme, že údaje přenášené prostřednictvím internetu (například prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být předmětem pokusu o útok. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

 

Odpovědné místo za zpracování údajů je:

safemed medical devices s.r.o.
Trabantská 292
190 15 Praha 9

telefon: 420 286 001 321
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Zrušení Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů

Zpracování dat v naší společnosti se používá především pro zpracování Vašich požadavků, plnění smluv, na základě právního základu nebo jiných právních požadavků, které umožňují nebo požadují zpracování těchto údajů.

Některé operace zpracování dat jsou možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí poslat nám neformální e-mail s touto žádostí. Zpracování dat, které nastalo před Vaší žádostí, není Vaším odvoláním ovlivněno.

 

Informace, blokování, výmaz

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatné poskytnutí informace o jakýchkoli Vašich osobních údajích, které jsou uloženy, jakož i jejich původu, příjemci a účelu, pro který byla zpracována. Máte také právo na jejich opravu, zablokování nebo odstranění.

 

Bezpečnost Vašich dat

Vaše osobní údaje, které nám byly poskytnuty, budou chráněny vhodnými technickými a organizačními bezpečnostními opatřeními, aby byly neoprávněným třetím osobám nepřístupné. Při odesílání velmi citlivých údajů nebo informací doporučujeme používat poštovní službu, protože nelze zaručit úplnou ochranu dat zaslaných elektronickou cestou.

 

SSL nebo TLS šifrování

Tato stránka využívá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například dotazy, které nám zasíláte jako provozovateli webu. Šifrované připojení rozpoznáte v řádku adresy prohlížeče, pokud se změní z "http: //" na "https: //" a ikona zámku se zobrazí v pruhu adresy Vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nelze číst třetími stranami.

 

 

3. Sběr dat na našich webových stránkách

 

Cookies

Některé internetové stránky používají tzv. Cookies. Soubory cookie nezpůsobí žádné poškození počítače a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory vložené do Vašeho počítače a uložené ve Vašem prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Po skončení návštěvy se automaticky odstraní. Ostatní soubory cookie zůstanou uloženy na Vašem terminálu počítači, dokud je neodstraníte. Tyto cookies umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě našeho webu.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o vložení souborů cookie a soubory cookie povolili jen v jednotlivých případech, přijetí souborů cookie vyloučili v určitých případech nebo zcela a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavírání prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, mohou být funkce tohoto webu omezené.

 

Server log soubory

 Poskytovatel webových stránek automaticky sbírá a ukládá informace, které Váš prohlížeč automaticky předává nám v "souborech protokolu serveru". Tyto jsou:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Referenční URL
  • Hostname přistupujícího PC
  • Čas dotazu serveru
  • IP adresa

 Tato data nebudou kombinována s daty z ostatních zdrojů.

 
Potřebujete stavební Jeřáby ? Operativni leasing na míru. Aromatické lampy pro voňavý a zdravý domov.